Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług powstał 18 marca 2020 roku, by wspólnie przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa dla branży handlowej i usługowej. Aby chronić ponad 200 tysięcy miejsc pracy, ZPPHiU wypracował postulaty, z którymi zwraca się do Rządzących. Tym razem alarmuje, że korzystne dla nich rozwiązania przyjęte w Tarczy Antykryzysowej mogą zostać im odebrane. Tym samym zaprzepaści to włożony przez nich wysiłek i postawi w obliczu rychłego bankructwa.


Nie trzeba budować Tarczy od zera

Zarząd ZPPHiU uważa, że nie należy zmieniać rozwiązań, które zostały już zatwierdzone w pierwszym pakiecie. – Tarcza 1.0 dzięki Art. 15ze wprowadza rozwiązania, które zapobiegają wzajemny roszczeniom stron i stabilizują sytuację w branży retail. – komentuje Zarząd ZPPHiU. – Oczywiście nadal potrzebne są dodatkowe rozstrzygnięcia ale nie trzeba budować Tarczy od zera, tam gdzie już można się na niej opierać – dodaje Zarząd ZPPHiU.


Postulat 8%, czyli potwierdzenie woli dialogu między najemcami a wynajmującymi

Najnowszy postulat 8%, uzupełnia dotychczasowe propozycje rozwiązań ratunkowych proponowanych wcześniej przez ZPPHiU. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Wynajmujących poprzez zobowiązanie Najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% od przychodu jako całkowita opłata dla Wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r. – Postulat 8% to potwierdzenie woli dialogu pomiędzy najemcami a wynajmującymi i wyraz naszej głębokiej świadomości, że we wspólnym interesie leży osiągnięcie stabilizacji na rynku. Minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w Polsce, które szczególnie dotykają handlu i usług, wymaga skonsolidowanych starań prowadzących do zmniejszania ogromnego deficytu gotówkowego – zgłasza Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.


Wspólna sprawa polskiego handlu i usług

ZPPHiU w swoich apelach podkreśla istotę kompromisu i wzajemnego wsparcia wszystkich podmiotów składających się na ekosystem przedsiębiorstw polskiego handlu i usług. – Przy jednym stole rozmawiają dziś polskie firmy, którym leży na sercu przyszłość biznesu oraz setek tysięcy pracowników, którzy za nim stoją. Rozwiązania, nad którymi solidarnie pracujemy uwzględniają interesy wszystkich stron. Przygotowaliśmy gotowy pakiet prostych rozwiązań dla polskiego Rządu, wierząc, że nasze rekomendacje poparte analizami i rzetelną oceną sytuacji zostaną ostatecznie włączone Tarczy 2.0– zauważa Zarząd ZPPHiU.


Dodatkowe Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Poza wspomnianym postulatem 8%, ZPPHiU wnioskuje o zapewnienia wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu.  Kolejny sprawa to konieczność zapewnienia finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących. Jednocześnie ZPPHiU domaga się przedłużenia co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy.

Więcej informacji na stronie: https://zpphiu.pl/.